Leczenie chorób oczu ? Centrum Dobrego Widzenia

Coraz więcej osób odczuwa znaczące pogarszanie się wzroku. Zmniejszanie ostrości wzroku może wynikać z pochodzenia genetycznego, narastającego wieku lub złego dbania i posługiwania się oczami. Obecnie większość społeczeństwa spędza każdego dnia około 8 godzin przy komputerze, który bardzo negatywnie działa na wzrok. Dodatkowo często pracujemy w suchych i oświetlonych jarzeniówką pomieszczeniach, które również niekorzystnie wypływają na stan naszych oczu.

Pomoc w leczeniu i korygowaniu wad wzorku  

Odczuwanie bólu oczu oraz dolegliwości związanych z zmniejszeniem ostrości widzenia powinno się skonsultować z odpowiednimi specjalistami. Bardzo dobrym rozwiązaniem jest udanie się do Centrum Dobrego Widzenia w Lublinie, które zatrudnia specjalistów zajmujących się leczeniem chorób oczu, korygowaniem wad, doborem soczewek i nie tylko. W Centrum Dobrego Widzenia pracują doświadczeni i wykwalifikowani specjaliści indywidualnie rozpatrujący potrzeby każdego klienta.

Okuliści

W Centrum Dobrego Widzenia uzyskasz pomoc okulisty zajmującego się diagnostyką i leczeniem chorób oczu. Dodatkowo otrzymasz poradę w zakresie doboru okularów korekcyjnych i aplikacji soczewek kontaktowych. Specjalista zbada również wzrok Twojego dziecka, sprawnie zdiagnozuje i zaplanuje leczenie, a także dobierze odpowiednie okulary lub soczewki.

Optometryści

Wykonają dla Ciebie badania refrakcji i zaopatrzenia w pomoce wzrokowe. Zdiagnozują i ustalą postępowanie w przypadku chorób oczu oraz rehabilitacji układu wzrokowego.

Optormetryści odpowiednio dobiorą korekcje optyczną- okulary lub soczewki kontaktowe, a także przeprowadzą potrzebną terapię widzenia. Terapia widzenia obejmuje zbadanie całej drogi, jaką pokonuje informacja wzrokowa od oka do mózgu.

Optycy

W Centrum Dobrego Widzenia można skorzystać z pomocy optyków, którzy zajmują się wykonywaniem oraz naprawą okularów dla indywidualnych potrzeb klientów. Okulary są wykonywane na podstawie okazanej recepty wystawionej przez okulistę.

Badania oczu dostępne w Centrum Dobrego Widzenia

Terapia wzrokowa

Określony program ćwiczeń wzrokowych i ruchowych mających na celu zrehabilitowanie oraz usprawnienie rozwoju procesu widzenia.

Badanie okulistyczne

Wykonane przez okulistów mające na celu zdiagnozowanie oraz leczenie wykrytych chorób oczu.

Badanie optometryczne

Wnikliwe badanie wady refrakcyjnej oczy oraz innych zaburzeń związanych z procesem widzenia.

Badanie diagnostyczne

Wykonywane są na innowacyjnych urządzeniach diagnostycznych i pozwalają na przeprowadzenie kilku pomiarów.

  1. refrakcja, czyli pomiar wady optycznej oka
  2. keratometria, czyli pomiar krzywizny rogówki
  3. tonometria, czyli pomiar ciśnienia wewnątrzgałkowego
  4. tachymetria, czyli pomiar grubości rogówki

Badanie przesiewowe

Pozwala dokładnie sprawdzić funkcjonowanie podstawowych elementów układu wzrokowego (układ akomodacyjno-konwergencyjny, widzenie barwne, uzyskiwana ostrość wzroku, widzenie przestrzenne oraz ocena rodzaju wady refrakcji).

Aplikacja soczewek kontaktowych

Pomoc specjalistów w doborze odpowiednich dla oczu soczewek oraz przeszkolenie z zakresu ich użytkowania.

Dodaj komentarz