Cel pracy chirurga onkologa

Onkologia chirurgiczna jest wyspecjalizowaną dziedziną onkologii, która angażuje chirurgów w leczenie raka.

Cel pracy chirurga onkologa

Rak stał się specjalnością medyczną gwarantującą własny obszar chirurgiczny z powodu postępu w biologii, patofizjologii, diagnostyce i ocenie zaawansowania nowotworów złośliwych. Chirurdzy tradycyjnie leczyli pacjentów z rakiem resekcją i radykalnymi operacjami nowotworów, i pozostawili leczenie raka i pacjentów innym specjalistom. Postępy we wczesnym diagnozowaniu raka, ocenie zaawansowania nowotworów, analizach mikroskopowych komórek i zwiększeniu zrozumienia biologii raka poszerzyły zakres nieoperacyjnych metod leczenia raka. Te terapie obejmują systematyczne chemioterapię, terapię hormonalną i radioterapię, jako alternatywę lub terapię uzupełniającą dla pacjentów z rakiem.

Nie wszystkie nowotwory nowotworowe można opanować chirurgicznie, ani usunięcie niektórych guzów lub przerzutów nie musi prowadzić do wyleczenia lub dłuższego życia. Chirurg onkolog szuka związku między wycięciem guza a ryzykiem prezentowanym przez guz pierwotny. Ma wiedzę na temat leczenia pacjentów z bardziej konserwatywnymi procedurami niż tradycyjne wycięcie lub resekcja.

Chirurgiczna onkologia wykonuje swoją najbardziej skuteczną pracę poprzez miejscowe wycięcie guza, regionalne usunięcie węzłów chłonnych, postępowanie z nawrotem raka (lokalne lub rozległe), a w rzadkich przypadkach z chirurgiczną resekcją przerzutów z guza pierwotnego. Każdy z tych obszarów odgrywa inną rolę w leczeniu raka.

Powody, dla których chirurg onkolog przeprowadza usunięcie raka

Operacja polega na usunięciu guza i otaczających tkanek podczas operacji. Chirurgia jest najstarszym rodzajem terapii przeciwnowotworowej i pozostaje skutecznym sposobem leczenia wielu rodzajów nowotworów.

Cele operacji różnią się i chirurg onkolog przeprowadza jej z takich powodów jak:

 • Aby zdiagnozować raka
 • Aby usunąć wszystkie lub niektóre z nowotworów
 • Dowiedzieć się, gdzie znajduje się rak
 • Dowiedz się, czy rak rozprzestrzenił się lub wpływa na funkcje innych narządów w organizmie
 • Aby przywrócić wygląd lub funkcję ciała
 • Aby złagodzić skutki uboczne.

Miejsce, w którym chirurg onkolog operuje, zależy od zakresu operacji. Może on przeprowadzić zabieg w gabinecie lekarskim, klinice, centrum chirurgii lub szpitalu.

Nowotwór piersi i zabiegi wykonywane przez chirurga onkologa

Miejscowe wycięcie jest zadaniem chirurga onkologa i odnosi się do usunięcia raka i jego skutków. Przykładem często przeprowadzanych zbiegów chirurgicznych są procedury raka piersi.

Opcje chirurgiczne do usuwania nowotworowego i nienowotworowego nowotworu piersi obejmują:

 • Wycięcie guzka lub częściowa mastektomia – usunięcie guza i niektórych okolic zdrowej tkanki.
 • Całkowita mastektomia – usunięcie całej piersi, w tym brodawki sutkowej i otoczki. Skóra oszczędzająca mastektomię – usunięcie tkanki piersi, zachowanie skóry piersi, ale nie brodawki sutkowej ani otoczki.
 • Mastektomia sutkowa / oszczędzająca otoczkę – usunięcie tkanki piersi poprzez nacięcie, które zachowuje sutek i otoczkę.
 • Biopsja węzła wartowniczego – minimalnie inwazyjne usunięcie kilku pierwszych węzłów chłonnych w pachach w celu sprawdzenia obecności komórek nowotworowych.
 • Usunięcie węzłów chłonnych w okolicy pachowej – usunięcie węzłów chłonnych w obrębie pach.

Dodaj komentarz